ЗаконДзяржава і права

Федэральныя органы выканаўчай улады. Функцыі федэральных органаў выканаўчай улады

Кожнае без выключэння дзяржава арганізоўвае кіраванне жыццядзейнасцю грамадства з дапамогай улады. Гэта ключавы элемент каардынацыі любых адносін соцыўма. Аднак улада ў тым выглядзе, у якім усе мы прывыклі яе бачыць, з'явілася нядаўна. Калі казаць дакладней, то дзяржаўная форма кіравання на сённяшні дзень грунтуецца на праве. Такое было далёка не заўсёды. У старажытныя часы ўлада ў плямёнах, супольнасцях і невялікіх краінах практычна ва ўсіх выпадках будавалася выключна на гвалце. Аднак, такая форма каардынацыі соцыума дзейнічае толькі ў руках моцнага і незалежнага лідэра. З яго смерцю любая гвалтоўная структура папросту разбураецца.

Пазней людзі пачалі выкарыстоўваць рэлігію. Гэтая форма арганізацыі ўлады ў краіне атрымала большае распаўсюджванне. Але ў эпоху Асветы, калі на першы план выйшла навука і фундаментальныя веды, рэлігійныя вераванні пачалі забывацца. Такім чынам, людзі пачалі выкарыстоўваць больш прыдатную форму арганізацыі дзяржаўнага кіравання, а менавіта - права. Варта адзначыць, што дзякуючы гэтай катэгорыі, улада ў любой краіне з'яўляецца легітымнай і дзеліцца на тры асноўныя часткі. У артыкуле мы разгледзім толькі адну з іх, а таксама прадставім асноўныя федэральныя органы выканаўчай улады. Раскажам пра іх паўнамоцтвы і функцыі.

паняцце ўлады

Варта адзначыць, што практычна ўсе федэральныя органы выканаўчай улады РФ існуюць для каардынацыі грамадства і адносін у ім. Іншымі словамі, з іх дапамогай вярхушка краіны рэалізуе сваю палітычную праграму. Такім чынам, выканаўчыя органы досыць цесна суадносяцца з дзяржаўнай уладай. Аднак мала хто ведае, што сабой уяўляе апошняя катэгорыя. Існуе мноства спосабаў яе прававой характарыстыкі. Найбольш «класічны» погляд на праблематыку дзяржаўнай улады дае сцвярджэнне аб тым, што гэтай катэгорыяй абумоўліваецца магчымасць групы асоб або адной асобы цалкам кантраляваць дзейнасць таварыства. Такім чынам, дзяржаўная ўлада - гэта не толькі адзінкавае паняцце, а цэлая сістэма інтарэсаў, правоў і абавязкаў, органаў, у асобе якіх катэгорыя фактычна рэалізуецца.

Прыкметы дзяржаўнай улады

Каб зразумець функцыі і ключавыя задачы органаў выканаўчага характару, варта азнаёміцца з прыкметамі дзяржаўнай улады. У тэорыі права звычайна вылучаецца вялікая колькасць разнастайных чорт дзяржаўнага кіравання. Аднак найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца наступныя:

 1. Дзяржаўная ўлада ажыццяўляецца пры наяўнасці суб'екта, аб'екта і зместу праваадносін паміж імі.
 2. У заканадаўстве дэталёва прапісаныя ключавыя паўнамоцтвы дзяржаўных органаў.
 3. На практыцы задачы дзяржаўнай улады рэалізуюцца максімальна выразна і поўна.
 4. У Расійскай Федэрацыі, як і ў іншых краінах, дзейнічае прынцып падзелу ўладаў.
 5. У дзяржаве ўлада легітымная. Толькі ў гэтым выпадку яна будзе рэалізаваць свае функцыі найбольш якасна.

Асаблівасці прынцыпу падзелу кіравання ў краіне

Варта заўважыць, што федэральныя органы выканаўчай улады ў Расійскай Федэрацыі існуюць толькі дзякуючы некалі створанаму прынцыпе падзелу ўладаў. Як гэта ні парадаксальна, але гэтая прававая катэгорыя была распрацавана ў эпоху Асветы філосафамі і мыслярамі: Шарлем Луі Дэ Мантэск'ё і Джонам Лок. Паводле гэтага прынцыпу, улада ў любой краіне дзеліцца на заканадаўчую, судовую і выканаўчую галіну. Такі падыход дазваляе найбольш поўна і пісьменна падзяліць сферы дзяржаўнага кіравання паміж ключавымі органамі дзяржавы. У гэтым выпадку выканаўчая ўлада мае сваю структуру і асаблівасці, пра што будзе сказана далей.

выканаўчая галіна

Як мы разумеем, федэральныя органы выканаўчай улады складаюцца ў структуры аднайменнай галіны дзяржаўнага кіравання. Яна, у сваю чаргу, уяўляе сабой сістэму асобных паўнамоцтваў, якія дазваляюць кіраваць справамі краіны. Акрамя таго, выканаўчую ўладу таксама часта характарызуюць, як сістэму органаў, якія займаюцца рэалізацыяй заканадаўства ў цэлым і яго асобных нормаў. Гэтыя ведамствы існуюць у выглядзе цэласнай структуры, заснаванай па прынцыпе падпарадкавання, іерархічнасці. Каб разабрацца, як дзейнічаюць федэральныя органы выканаўчай улады, неабходна зразумець іх прававую сутнасць. Зразумець яе не складана.

Паняцце структур выканаўчай галіны

Федэральныя органы выканаўчай улады РФ - гэта структуры дзяржаўнага кіравання, якія непасрэдна ажыццяўляюць кіраванне Расеяй. На гэтыя органы ўскладзены спецыфічныя функцыі па рэалізацыі норм дзеючага заканадаўства. Фактычна гэтыя структуры сочаць за выкананнем прававых нормаў і законнасцю іх рэалізацыі. Акрамя таго, існуюць органы, нададзеныя спецыфічнымі функцыямі. Адной з падобных з'яўляецца забеспячэнне правапарадку. Варта заўважыць, што федэральныя органы выканаўчай улады Расіі маюць свае асаблівыя прыкметы, структуру, штат, а таксама выключныя паўнамоцтвы. Пры гэтым іх дзейнасць узаемазвязанасці з іншымі галінамі дзяржаўнага кіравання. Такім чынам, федэральнымі органамі выканаўчай улады з'яўляюцца ведамства, структуры або жа арганізацыі, якія адказваюць за выкананне дзеючага заканадаўства. Думаем, гэта зразумела.

прыкметы ведамстваў

Федэральныя органы дзяржаўнай выканаўчай улады надзелены побач характарызуюць прыкмет, якія нельга сустрэць у іншых афіцыйных структурах. Такім чынам, прадстаўленыя ў артыкуле ведамствы маюць наступныя характэрныя рысы:

 • Выканаўчыя органы з'яўляюцца элементам цэнтральнага апарата.
 • Яны маюць уласную структуру, якая можа змяняцца ў залежнасці ад канкрэтнага ведамства.
 • Акты федэральных органаў выканаўчай улады распаўсюджваюць сваё дзеянне на ўсю краіну.
 • Іх адукацыю адбываецца ва ўстаноўленым дзеючым заканадаўствам парадку.
 • У сваёй працы органы ўлады выканаўчага характару рэалізуюць спецыфічныя метады і спосабы рэгулявання грамадскіх адносін.
 • У адпаведнасці з рэгуляцыйнымі нормамі рэалізуюць кіраўніцтва ў сацыяльна-культурнай, эканамічнай і адміністрацыйна-палітычных сферах.

Функцыі федэральных органаў выканаўчай улады

Як ужо паказвалася раней, выканаўчая ўлада рэалізуе ў сваёй працы шэраг спецыфічных задач і функцый. Гэтыя катэгорыі паказваюць якасць і эфектыўнасць згаданых у артыкуле ведамстваў. Варта таксама адзначыць, што выканаўчая ўлада з'яўляецца цалкам незалежнай галіной дзяржаўнага кіравання грамадствам. Спецыфіка яе функцый абумоўлена тым, што ўся структура, па сутнасці, з'яўляецца метадам непасрэднай рэалізацыі публічных інтарэсаў. Гэта зацвярджэнне шмат у чым пацвярджаецца, калі дэталёва прааналізаваць акты федэральных органаў выканаўчай улады, у якіх прадстаўлены асаблівы парадак ажыццяўлення тых ці іншых спецыфічных дзеянняў. У адпаведнасці з гэтым меркаваннем, можна вылучыць шэраг ключавых функцый:

 • Праваабарончая. Сведчыць аб тым, што выканаўчыя органы рэалізуюць на практыцы прынцып захавання асноўных правоў і свабод чалавека.
 • Выканаўчая. Дазваляе выконваць Канстытуцыйныя нормы РФ.
 • Забеспячальніцкіх. Ўплывае на многія сектары грамадскага жыцця. Дзякуючы ёй нармальна функцыянуе адміністрацыйна-палітычны, сацыяльна-культурны і гаспадарчы сектар Расійскай Федэрацыі. Менавіта забеспячальніцкіх функцыя адказвае за агульнае дабрабыт насельніцтва дзяржавы.
 • Функцыя забеспячэння законнасці абумоўлівае існуючы рэжым правапарадку.

Акрамя таго, ва ўстаноўленым законам парадку выканаўчыя ведамствы могуць выдаваць спецыяльныя нарматыўныя акты, што сведчыць аб наяўнасці нарматворчай функцыі. Паўнамоцтвы федэральнага органа выканаўчай улады той ці іншай накіраванасці абумаўляюцца ахавальнай функцыяй ўсёй галіны. У адпаведнасці з яе палажэннямі, гэтыя ведамствы ўпаўнаважаны прымяняць разнастайныя меры юрыдычнага ўздзеяння, у выпадку парушэння прававога рэжыму юрыдычнымі або фізічнымі асобамі. Такім чынам, прадстаўленыя функцыі шмат у чым тлумачаць спецыфіку дзейнасці выканаўчай галіны ўлады ў цэлым. Варта таксама адзначыць, што вялікую цікавасць уяўляе структура органаў дзяржаўнага кіравання. Яна мае характэрныя рысы, шмат у чым абумоўленыя федэратыўнай прыладай РФ.

Цэнтральны выканаўчы орган

Федэральным органам выканаўчай улады, які ажыццяўляе агульнае рэгуляванне ўсёй структуры гэтага віду дзяржаўнага кіравання, з'яўляецца Урад РФ. Згодна з палажэннямі канстытуцыі, гэта вышэйшы ці ж галоўны распарадчы, выканаўчы орган Расіі. У працэсе свайго функцыянавання структура рэалізуе публічную палітыку дзяржавы ў той ці іншай сферы жыццядзейнасці чалавека. У сваёй працы яна падкантрольная выключна Дзяржаўнай думе ці ж парламенту. Такі падыход мае дэмакратычныя пачатку пабудовы кіравання ў дзяржаве. Таму што ўрад з'яўляецца ўпаўнаважаным федэральным органам выканаўчай улады. Яно можа ажыццяўляць непасрэдную рэалізацыю нарматыўных актаў і асобных норм дзеючага заканадаўства. Нарматыўнае рэгуляванне дзейнасці названай структуры прадстаўлена ў 6 чале Канстытуцыі Расіі.

Паўнамоцтвы Урада Расіі

Раней было паказана, што Урад нашай дзяржавы з'яўляецца ўпаўнаважаным федэральным органам выканаўчай улады. Яно здольна рэалізаваць публічную палітыку і заканадаўства дзяржавы. Акрамя гэтага, структура мае шэраг іншых досыць цікавых задач. Яны, у сваю чаргу, выяўляюцца ў паўнамоцтвах, якімі надзелены ўрад. У адпаведнасці з тэзісам, можна казаць аб тым, што Урад мае наступныя фундаментальныя магчымасці:

 1. Непасрэдна распрацоўваць, а таксама прадастаўляць дзяржаўны бюджэт РФ.
 2. Забяспечваць пісьменнае і адзінае правядзенне крэдытнай, грашовай, эканамічнай, культурнай, экалагічнай, праграм па ахове здароўя і сацыяльнай палітыкі.
 3. Рэалізаваць кіраванне федэральнай уласнасцю.
 4. Распрацоўваць меры, якія забяспечваюць дзяржаўную бяспеку РФ, законнасць, рэалізацыю правоў і свабод чалавека.

У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, Урад мае права ствараць падзаконных базу. Яна, у сваю чаргу, дазваляе больш дакладна рэалізаваць прававы рэжым, які існуе ў Расійскай Федэрацыі на сённяшні дзень.

Структура органаў выканаўчай улады

Федэральныя органы выканаўчай улады, 2014 год для якіх стаў пераломным, з пункту гледжання сістэмнай рэарганізацыі, з'яўляюцца часткай адной досыць вялікі структурай. Класіфікацыя ў гэтым выпадку ажыццяўляецца ў залежнасці ад асобы, непасрэдна кіруючага ведамствамі. Варта адзначыць, што акрамя Урада існуе таксама такі орган, як міністэрства. Федэральны орган выканаўчай улады гэтага тыпу з'яўляецца структураваным. У яго сістэму звычайна ўваходзяць службы, агенцтва і т. П. Што тычыцца міністэрстваў, то яны, як правіла, ставяцца да ўрада.

Такім чынам, сёння ў Расійскай Федэрацыі выканаўчая ўлада прадстаўлена наступным чынам:

 1. Міністэрствы і службы. Імі кіруе прэзідэнт Расійскай Федэрацыі. Да ліку падобных можна аднесці Міністэрства ўнутраных, замежных спраў, абароны, юстыцыі, Федэральныя службы бяспекі, аховы і т. П.
 2. Да другой групы ставяцца ведамства, непасрэдна падначаленыя Ураду Расіі. Як правіла, міністэрства знаходзяцца ў складзе цэнтральнага органа выканаўчай улады. А больш дробныя фарміравання (агенцтвы і службы) уваходзяць у склад таго ці іншага міністэрства. Сёння існуе вялікая колькасць падобных элементаў Урада. Да іх можна аднесці Міністэрства аховы здароўя, культуры, прыродных рэсурсаў і экалогіі, прамысловасці, транспарту, фінансаў і т. Д.
 3. Досыць цікавымі па сваёй сутнасці фарміраваннямі з'яўляюцца службы і агенцтва, дзейнасць якіх каардынуе прэзідэнт. Яны не ўваходзяць у склад якіх-небудзь міністэрстваў і з'яўляюцца цалкам самастойнымі ведамствамі. На сённяшні дзень падобных засталося ўсяго пяць: антыманапольная служба, служба дзяржаўнай статыстыкі, служба па наглядзе ў сферы правоў спажыўцоў, служба па экалагічным, тэхнічным і транспартнаму наглядзе, а таксама агенцтва па справах нацыянальнасцяў.
 4. У Расійскай Федэрацыі, улічваючы яе федэратыўная прылада, існуюць тэрытарыяльныя федэральныя органы выканаўчай улады. Але яны ў сваёй дзейнасці падпарадкоўваюцца агульнанацыянальным, хоць у некаторых лакальных пытаннях надзелены самастойнасцю.

Такім чынам, федэральныя органы выканаўчай улады ўяўляюць сабой досыць цікавую структуру, якая дзейнічае на аснове дэцэнтралізацыі падпарадкавання. Гэта значыць, улада над усёй выканаўчай галінкай падзелена паміж прэзідэнтам і Урадам Расіі. Свае функцыі, прадстаўленыя ў артыкуле, органы рэалізуюць праз уласныя нарматыўныя акты. Напрыклад, загады федэральных органаў выканаўчай улады досыць часта рэгулююць заканадаўчыя прабелы, што, безумоўна, з'яўляецца вельмі пазітыўным фактарам.

Такім чынам, у артыкуле мы паспрабавалі разабрацца, якія федэральныя органы выканаўчай улады існуюць у Расіі. У заключэнне варта адзначыць той факт, што тэарэтычныя аспекты выканаўчай улады маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Бо менавіта ад іх у далейшым будзе залежаць якасць і эфектыўнасць яе непасрэднай дзейнасці.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.