Духоўнае развіццёХрысціянства

Дванаццаць апосталаў Хрыста: імёны і дзеянні

Перад тым як даведацца аб тым, хто ж такія дванаццаць апосталаў, пачуць аб іх імёнах і дзеях, варта зразумець вызначэнне слова «апостал».

Кім былі дванаццаць вучняў, апосталаў Ісуса Хрыста?

Многія сучаснікі не ведаюць, што слова «апостал» азначае «пасланы». У часы, калі Ісус Хрыстос хадзіў па нашай грэшнай зямлі, дванаццаць чалавек з простага люду былі названыя Яго вучнямі. Як казалі відавочцы, «дванаццаць вучняў ішлі сьледам за Ім і вучыліся ад Яго». Па заканчэнні двух дзён пасля сваёй смерці праз распяцце Ён адправіў вучняў, каб яны сталі Яго сведкамі. Вось тады-то іх і назвалі дванаццаццю апосталамі. Для даведкі: у часы Езуса ў грамадстве тэрмін «вучань» і «апостал» былі падобныя і ўзаемазаменныя.

Дванаццаць апосталаў: імёны

Дванаццаць апосталаў - бліжэйшыя вучні Езуса Хрыста, выбраныя Ім для Звеставання аб хуткім Царстве Божым і пра ўладкаваньне Царквы. Імёны апосталаў варта ведаць усім.

Андрэй празваны быў ў паданні Першазванага, бо быў раней вучнем Яна Хрысціцеля і закліканы Госпадам ледзь раней свайго брата на Ярдане. Андрэй быў братам Сымона Пятра.

Сымон - сын Ёнін, празваны Пятром. Імя Пётр даў Сымону Ісус пасля вызнанне Яго Сынам Божым у горадзе Кесарыі Філіпавай.

Сымон Кананіт, або, як яго яшчэ называюць, зілотаў, родам з Галілейскага горада Каны, па легендзе быў жаніхом на сваёй вяселлі, на якой быў Ісус са сваёй Маці, дзе, як гэта ўсім стала вядома, Ён звярнуў ваду ў віно.

Якаў - сын Завядзееў і салам, брат Іаана, які, у сваю чаргу, быў евангелістам. Першы пакутнік сярод апосталаў, сам Ірад аддаў яго сьмерці праз Абезгалоўліванне.

Якаў - малодшы сын Алфееў. Сам Гасподзь вырашыў, што Якаў і дванаццаць апосталаў будуць разам. Пасля ўваскрашэння Хрыста распаўсюджваў веру спачатку ў Юдэі, затым склаў кампанію ў падарожжы св. Апостал Андрэй Першазванны ў Эдессу. Ён таксама прапаведаваў Евангелле ў Газе, Елеферополе і іншых гарадах Міжземнамор'я, пасля чаго адправіўся ў Егіпет.

Ян - брат Якава старэйшага, празваны Багасловам, па сумяшчальніцтве аўтар чацвёртага Евангелля і апошняй кіраўніка Бібліі, якая распавядае пра канец святла, - Апакаліпсісу.

Філіп - менавіта той апостал, які прывёў да Ісуса Натанаіла 9 Варфаламея, па словах аднаго з дванаццаці, «аднаго горада з Андрэем і Пятром».

Варфаламей - апостал, пра якога вельмі дакладна выказаўся Ісус Хрыстос, назвалі яго сапраўдным ізраільцянінам, у якім няма зламыснасьці.

Тамаш - праславіўся тым, што сам Гасподзь даказаў яму сваё ўваскрашэнне, прапанаваўшы пакласці яго руку Сабе на раны.

Мацей - вядомы таксама пад габрэйскім імем Левій. З'яўляецца непасрэдным аўтарам Евангелля. Хоць дванаццаць апосталаў таксама маюць дачыненьне да напісаньня Евангелля, Матфея лічаць асноўным яго аўтарам.

Іуда - брат Якава-малодшага, той, хто аддаў Ісуса за трыццаць срэбранікаў, пакончыў жыццё самагубствам, павесіўшыся на дрэве.

Павел і семдзесят апосталаў

Таксама да апосталаў прылічаюць Паўла, цудоўна закліканага самім Госпадам. Акрамя ўсіх вышэйпералічаных апосталаў і Паўла, кажуць аб 70 вучнях Госпада. Яны не былі сталымі сведкамі цудаў Сына Божага, пра іх нічога не напісана ў Евангеллі, але іх імёны гучаць у дзень Сямідзесяці апосталаў. Іх любое носіць толькі сімвалічны характар, людзі, якім належаць імёны, былі ўсяго толькі першымі паслядоўнікамі вучэнняў Хрыста, а таксама першымі, хто нёс місіянерскае цяжар, распаўсюджваючы Яго вучэння.

якія напісалі Евангелле

Святыя апосталы Мацей, Марк, Лука і Ян вядомыя мірскім людзям як евангелісты. Гэта паслядоўнікі Хрыста, якія напісалі Святое Пісанне. Апосталы Пётр і Павел клічуцца апосталаў. Існуе такая практыка, як прыраўноўванне або залічэнне да апосталаў святых, якія распаўсюджвалі і прапаведавалі хрысціянства сярод язычнікаў, такіх як князь Уладзімір, імператар Канстанцін і яго маці Алена.

Кім былі апосталы?

Дванаццаць апосталаў Хрыста, ці проста Яго вучні, былі звычайнымі людзьмі, сярод якіх лічыліся людзі абсалютна розных прафесій, і зусім не падобныя адзін на аднаго, ну хіба што яны ўсе былі духоўна багатыя - гэта рыса іх аб'ядноўвала. У Евангеллі вельмі ярка паказаны сумневу гэтых дванаццаці юнакоў, іх барацьбу з самімі сабой, сваімі думкамі. І іх можна зразумець, бо ім фактычна давялося паглядзець на свет пад зусім іншым вуглом. Але пасля таго як дванаццаць апосталаў сталі сведкамі ушэсця Ісуса на неба пасля распяцця, іх сумневы адразу сышлі. Святы Дух, ўсведамленне існавання чароўнай сілы зрабіў зь іх пабожных, цвёрдых духам людзей. Сабраўшы волю ў кулак, апосталы гатовыя былі абурыць ўвесь свет.

апостал Тамаш

Апостал Тамаш варты асобнага згадвання. Ва ўтульным горадзе Пансада адзін з рыбакоў, будучы апостал, пачуў пра Езуса, чалавека, які распавядае ўсім аб Адзіным Богу. Вядома ж, цікаўнасць і цікавасць прымушаюць прыйсці і паглядзець на Яго. Паслухаўшы Яго пропаведзь, ён так захапляецца, што пачынае неадступна хадзіць за Ім і Яго вучнямі. Ісус Хрыстос, убачыўшы такое імкненне, прапануе юнаку рушыць услед за ім. Так просты рыбак стаў апосталам.

Гэтага юнака, маладога рыбака, клікалі Іуда, яму потым даюць новае імя - Тамаш. Праўда, гэта адна з версій. На каго канкрэтна быў падобны Тамаш - дакладна невядома, але кажуць, што на самога Сына Божага.

характар Тамаша

Апостал Тамаш быў рашучым хлопцам, адважным і парывістым. Неяк Ісус сказаў Тамашу, што адпраўляецца туды, дзе Яго схопяць рымляне. Апосталы, натуральна, сталі адгаворваць свайго настаўніка, нікому не хацелася, каб Ісуса схапілі, апосталы разумелі, што задума вельмі рызыкоўная. Тады-то Тамаш і сказаў усім: «Пойдзем і памром з ім». Што-то не асабліва падыходзіць да яго вядомае словазлучэнне «Тамаш няверуючы», як мы бачым, ён быў яшчэ якім «вернікам».

Цікавыя факты пра Тамашу

Апостал Тамаш адмовіўся дакранацца да ран Езуса Хрыста і прыкладаць пальцы да іх, калі Ён хацеў даказаць, што уваскрос з мёртвых. У жаху ад сваёй дзёрзкасці Тамаш толькі вельмі здзіўлена возликует: «Гасподзь мой Бог мой». Варта адзначыць, што гэта адзінае месца ў Евангеллі, дзе Ісуса называюць Богам.

жэрабя

Пасля таго як уваскрос Ісус, Які адкупіў ўсе зямныя грахі чалавецтва, апосталы вырашылі кінуць жэрабя, які павінен быў вызначыць, хто і ў які зямлю пойдзе прапаведаваць і несці людзям любоў i веру ў Госпада і Царства Божае. Тамашу дасталася Індыя. Шмат небяспек і ліхтуг выпала на долю Тамаша ў гэтай краіне, пра яго прыгоды захавалася шмат старажытных паданняў, якія цяпер ужо ні абвергнуць, ні пацвердзіць немагчыма. Царква вырашыла даць Тамашу асаблівы дзень - другую нядзелю пасля святкавання ушэсця Хрыста. Зараз гэта дзень памяці Фамы.

Святы апостал Андрэй Першазванны

Пасля таго як Ян Хрысціцель пачаў прапаведаваць на берагах Ярдана, Андрэй разам з Янам рушыў услед за прарокам, спадзеючыся ў яго веры і духоўнай сіле знайсці адказы на хвалюючыя іх няспелыя розумы пытанні. Многія нават лічылі, што сам Хрысціцель Іаан і ёсць Месія, ды пакуль што ён, раз за разам абвяргаў падобныя здагадкі сваёй паствы. Ян казаў, што пасланы на зямлю толькі падрыхтаваць Яму дарогу. I вось калі Ісус прыйшоў хрысціцца да Яна, прарок сказаў «Вось Ягня Божае, Якое бярэ на сябе грахі свету». Пачуўшы гэтыя словы, Андрэй з Янам пайшлі за Езусам. У той жа дзень будучы апостал Андрэй Першазванны падышоў да свайго брата Пятру і сказаў: «Мы знайшлі Месію».

Дзень святых апосталаў Пятра і Паўла ў заходніх хрысціян

Асаблівага гонару гэтыя два апостала ўдастоіліся дзякуючы таму, што пасля ушэсця Хрыста прапаведавалі Яго веру па ўсім свеце.
Святкаванне дня святых апосталаў Пятра і Паўла спачатку было ўзаконена ў Рыме, біскупы якога згодна Заходняй Царквы лічацца пераемнікамі Пятра, а затым ужо былі распаўсюджаны і ў іншых хрысціянскіх краінах.
Пётр займаўся рыбнай лоўляй (як і Тамаш) і быў прызваны ў апосталы разам са сваім братам. Ён атрымаў прызначэнне, самае важнае ў яго жыцці, - ён стаў «заснавальнікам» царквы Хрыста, а ўжо потым яму ўручаць ключы ад нябеснага Валадарства. Пётр быў першым апосталам, да якога Хрыстос з'явіўся пасля ўваскрашэння. Як і большасць субратаў, апосталы Пётр і Павел пасля ушэсця Ісуса сталі займацца прапаведніцкай дзейнасцю.

вынік

Усе дзеянні, учыненыя Езусам, былі не выпадковыя, і выбар ўсіх гэтых маладых таленавітых юнакоў таксама не выпадковы, нават здрада Юды было спланаванай і неад'емнай часткай адкуплення праз смерць Хрыста. Вера апосталаў у Месію была шчырай і непахіснай, хоць і раздзіралі многіх сумнеў і страх. У выніку толькі дзякуючы іх працы мы валодаем магчымасцю даведацца пра прарока, Сыне Божым Езусе Хрысце.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.