Мастацтва і забавыЛітаратура

Лірычны герой Лермантава. Рамантычны герой у лірыцы Лермантава

Юбілей Лермантава павялічыў цікавасць да яго творчасці. У большасці выпадкаў чытача цікавіць псіхалогія аўтара, манера пісьменніцтва, асаблівасці лірычнага героя. Для лірыкі Лермантава дадзенае пытанне асабліва актуальнае, бо да гэтага часу ідуць спрэчкі аб тым, наколькі герой лірыкі Лермантава аўтабіяграфічны, спісаны з самога аўтара. На самай справе, у Лермантава, як ні ў каго іншага з паэтаў, рэалізуецца прынцып автобиографизма. Таму практычна не лічыцца памылкай такое супастаўленне, як «аўтар» - «лірычны герой»

Вытокі Лермантаўска творчасці

Многія даследчыкі кажуць пра тое, што карані тэматыкі і праблематыкі творчасці Лермантава варта шукаць у яго дзяцінстве. Ён не спазнаў мацярынскай любові, выхоўваўся сваёй строгай бабуляй, адсюль такія праблемы ў творчасці пісьменніка, як неразуменне і адзінота. Дадзены матыў ўзмацняецца яшчэ больш у сувязі з захопленасцю аўтара творчасцю пісьменнікаў-рамантыкаў. Калі В. А. Жукоўскі абапіраўся на рамантызм нямецкі, то Лермантаву цікавей быў англійская рамантызм, галоўным чынам у асобе паэта Байрана. Лірычны герой Лермантава ў чым тое падобны з байранаўскага: ён такі ж самотны, які шукае, які імкнецца вырвацца з свету рэальнасці.

Спецыфіка рамантызму ў творчасці Лермантава

Рамантызм як літаратурны напрамак ўзнікае на глебе расчаравання ў французскай рэвалюцыі. Людзі, якія імкнуцца да свабоды, роўнасці і братэрства, ня дасягнулі таго, чаго хацелі. Менавіта таму героі рамантычных твораў не бываюць шчаслівыя.

Лермантаўска рамантычны герой мае сваю спецыфіку. Як правіла, ён герой-бунтар, ён не жадае мірыцца са сваім становішчам. Аднак вырвацца з рэальнага свету, трапіць у свет ідэальны ніколі не ўдаецца. Таму часта лірычны герой Лермантава выносіцца ў мары. Гэта мы бачым у вершы «Як часта стракатаю натоўпам акружаны». Гэта яскравы прыклад рамантычнага творчасці паэта. Тут герой практычна неаддзельны ад аўтара. Ён знаходзіцца ў грамадстве, у якім пануюць хлусня і прытворства, усё гэта яму гідзіцца, думкамі герой адпраўляецца ў сваё дзяцінства. Як мы разумеем, што верш аўтабіяграфічна? Перш за ўсё па фінальным радках, у якіх Лермантаў жадае кінуць у твар крывадушным людзям свой «жалезны верш, абліты горыччу і злосцю» - адзіная зброя паэта.

Эвалюцыя творчасці і лірычны герой

Лермантава лічаць адным з самых статычных пісьменнікаў. Сапраўды, у яго кар'еры складана вылучыць перыяды. Традыцыйна творчасць М. Ю. Лермантава дзеляць на ранняе і пазней. Мяжой паміж двума этапамі становіцца верш «Смерць паэта», з-за якога яго адправілі ў ссылку. Як вядома, Лермантаў пачаў пісаць вершы ў даволі раннім узросце. Менавіта таму ў першым перыядзе яго творчага шляху лірычны герой адрозніваецца нейкім юнацкія максімалізм. Ён не прымае паўмеры, яму трэба ўсё або нічога. Герой твораў Лермантава не гатовы мірыцца з нейкімі недахопамі. Гэта мы бачым у вершах любой тэматыкі: любоўных, пейзажных, прысвечаных паэзіі. Безумоўна, герой Лермантава самотны, але, перш за ўсё, самотны з-за таго, што сам так хоча, з-за таго, што не зразуметы людзьмі, не ацэнены. У больш познім творчасці матыў адзіноты узмацняецца. Аднак у вершы ўжо няма таго выкліку, якое было ў ранняй лірыцы. Герой ціхі, спакойны, бясконца нешчаслівы і самотны. Яскравы прыклад - верш «Уцёс".

Аналіз верша «Уцёс»

Чаму Лермантаў выбірае менавіта гэты вобраз? Таму што ўцёс моцны і моцны. Над ім не ўладныя стыхіі, ён магутны. І таму што ўцёс не звязаны з горным ланцугом, ён самотны, ён вылучаецца на фоне агульнага пейзажу. І вось хмарка заначавала ў яго на грудзях. Яна дала яму надзею на сяброўства, але на раніцу пакінула яго. І гэты магутны волат застаўся плакаць у бясконцай пустыні. У вершы няма яркіх метафар, параўнанняў, яно абсалютна невялікае па аб'ёме, але ў ім найбольш ярка увасобіўся паэтычны дар Лермантава.

Яшчэ адзін прыклад позняй лірыкі - верш «Лісток». І зноў аўтабіяграфічны лірычны герой. У лірыцы Лермантава пазнейшых гадоў больш алегорый, цяпер ён не кажа наўпрост, а выкарыстоўвае такія яркія вобразы, як лісток, ўцёс, хвоі, пальмы. Лісток, адарваўшыся ад роднай галінкі, адправіўся ў вандраваньня па свеце, але нідзе ён не мог знайсці сабе прытулку.

Аналіз верша «Ветразь»

Аб рамантычным творчасці паэта нельга казаць, не згадаўшы яго праграмнае верш «Ветразь». У ім адбіліся ўсе асноўныя матывы творчасці Лермантава: странничество і тулянні, адзінота, выгнанне. Але галоўным чынам у гэтым вершы выразна бачны матыў двоемирия, так характэрны для паэтаў-рамантыкаў. З рэальнага свету, у якім лірычнага героя нічога не чакае, у якім у яго нічога не было, герой накіроўваецца ў свет, у якім, на яго думку, яму будзе лепш. Ён шукае «буры». Наогул, бура - гэта адзін з любімых паэтычных вобразаў паэта. Бо лірычны герой Лермантава не гатовы жыць у свеце, дзе спакой і гармонія, яму патрэбен мір, дзе бушуюць запал, дзе ён будзе адчуваць, што жыве. І хай ён будзе пакутаваць, але затое гэта будуць пакуты шчырыя.

«Выходжу адзін я на дарогу»

Адно з апошніх вершаў паэта. Яно глыбока філасафічнасць і, у адрозненне ад ранніх твораў, гарманічна. Менавіта ў ім аўтар змог адлюстраваць усе свае жыццёвыя ўстаноўкі і свой светапогляд. Цяпер ён просіць не буры, а спакою. Але не «халоднага сну магілы», ён хоча жыць, адчуваць, глядзець на прыроду, атрымліваць асалоду ад яе прыгажосцю і адчуваць любоў да сябе, быць можа, тую, якой у яго не хапала ў рэальным жыцці. Верш напісана вельмі прыгожа, аўтар выкарыстоўвае яркія эпітэты і увасабленне. Прырода малюецца ім як ідэальнае і гарманічнае сусвет, створанае усёмагутным Богам.

Рамантычны герой Лермантава ў паэме «Мцыри»

Казаць аб лірычным героі Лермантава немагчыма, не згадаўшы яго паэмы. Напрыклад, паэму «Мцыри». Героі М. Ю. Лермантава прагнуць свабоды (у прамым і ў пераносным сэнсе). Яны выгнаныя людзьмі, яны не могуць знайсці агульную мову з навакольнымі. Мцыри, мабыць, праўдзівы рамантычны герой Лермантава. Ён трапіў у манастыр, будучы яшчэ немаўлём. Ён вырас у няволі, марачы пра бацькоў і сяброў. З аднагодкамі не ладзіў. Гэта выводзіць Мцыри на ўзровень героя рамантычнага, то ёсць героя выключнага, незадаволенай звычайным жыццём. І вось прага волі прымушае яго бегчы. Адзін дзень, праведзены Мцыри на волі, па яго ўласным меркаванні, быў насычаней, чым уся яго жыццё. Ён бачыў грузінскую дзяўчыну, думкі яго панесліся да шчаслівага жыцця, якая, на жаль, яму недаступна.

Ключавая сцэна - гэта бітва з Барсам, які ўвасабляе волю, сілу і волю. Таму ён не ў стане адолець Мцыри, у якім жывуць самыя апантаныя сілы. Фінал паэмы пацвярджае, што вырвацца з рэальнага свету Лермантаўска герою не атрымаецца, бо Мцыри гіне. Чаму Лермантаў выбірае ў якасці месца дзеяння менавіта Грузію? Па-першае, гэтую гісторыю ён пачуў, праязджаючы міма аднаго з грузінскіх манастыроў, а па-другое, таму што прырода Каўказа і жыццё каўказскага народа яму вельмі імпанавалі. У каўказцы Лермантава прыцягвала прага жыцця і свабоды, сіла характару.

вобраз дэмана

Для ранняй творчасці Лермантава з'яўляецца актуальным матыў дэманічны. Вобраз дэмана ўзнікае нярэдка, у кожным з вершаў дадзенай тэматыкі Лермантаў асацыюе сябе са злым духам, а свой дар - з нейкай апантанасцю. Гэта не дзіўна, бо дэман - выгнаннік, ён асуджаем людзьмі, яго не прымаюць і нябёсы. Менавіта так адчуваў сябе сам паэт. У прыклад можна прывесці паэму «Дэман», верш «Мой дэман». У адным з ранніх вершаў Лермантаў піша пра тое, што ён створаны не для раю, што яго доля - думаць і пакутаваць.

Лірычны герой у вершах пра каханне

Безумоўна, любоўная тэматыка - адна з цэнтральных у творчасці любога паэта. У Лермантава каханне таксама афарбаваная ў змрочныя тоны. Лірычны герой у лірыцы Лермантава ранняга перыяду адчуваў да сваёй каханай пачуццё, сярэдняе паміж любоўю і нянавісцю. Ён абвінавачвае яе ў неразуменні, у жорсткасці, няўменні кахаць. У Лермантава было шмат аб'ектаў, каму ён прысвячаў свае вершы.

Адзін з самых папулярных вершаў - «Жабрак» - прысвечаны Е. Сушкова. Першая частка твора нетрадыцыйнай. Лермантаў распавядае аб жабраку, якому замест міласціны падалі камень, толькі ў апошняй радку зразумела, што гэты верш пра каханне. Пачуцці паэта да Сушкова былі ашуканы. У рэчаіснасці так і было, яна жартавалі над юным Лермонтовым, гуляла з яго пачуццямі.

Спецыфіка любоўнай лірыкі мяняецца пасля таго, як Лермантаў сустрэў Варвару Лапухіна. Гэта былі сапраўдныя ўзаемныя пачуцці. Але родныя Лапухіна былі супраць яе шлюбу з маладым і бедным стихоплетом. Цяпер у вершах не было папрокаў і абвінавачванняў, было толькі расчараванне і думка пра тое, што каханне - гэта трагедыя.

Пячорын

Вяршыняй творчасці паэта стаў раман «Герой нашага часу». Праўдзівы рамантычны герой Рыгор Пячорын цалкам суадносім з лірычным персанажам Лермантава. Ён таксама адзінокі, не зразуметы, але характар яго вельмі шматгранны і складаны. Герой рамана Лермантава пакутуе з-за сваёй гонару і гонару. Ён адначасова выклікае і сімпатыі, і непрыязнасць. І калі герой лірыкі не выклікае практычна ніякіх пытанняў, то з нагоды характару Пячорын і па гэты дзень працягваюцца дыскусіі ў асяроддзі літаратуразнаўцаў.

Адзінокія героі Лермантава не могуць не выклікаць спагады і сімпатыі. У кожнага з людзей перыядычна з'яўляюцца думкі аб адзіноце. Проста ў Лермантава гэта пачуццё было асабліва абвострана. Безумоўна, усяму гэтаму было разумнае тлумачэнне: яго творчасць не прызнавалася ўладамі, у асабістым жыцці ён не быў шчаслівы. Свой ідэальны свет пісьменнік знайшоў у творчасці, служэнні літаратуры. Герой твораў Лермантава (як і сам аўтар) жыве, каб «думаць і пакутаваць», бо без пакут няма жыцця, ды і такое ціхае, гарманічнае, спакойнае існаванне яму не трэба.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.