Духоўнае развіццёХрысціянства

Як выбіраюць хросных для дзіцяці? Каму нельга быць хросным?

Пытанне аб тым, як выбраць хросных на хрэсьбіны дзіцяці, з'яўляецца адным з найбольш важных у дні, папярэднія здзяйснення гэтага вялікага сакрамэнту. Ад таго, наколькі ўдалы будзе выбар бацькоў дзіцяці, шмат у чым залежыць той шлях духоўнага ўзрастання, які яму трэба прайсці. Таму пастараемся з усёй паўнатой разабрацца ў гэтым пытанні, і па магчымасці пазбегнуць памылак.

Калі варта хрысціць немаўля?

Першым і найважнейшым падзеяй у жыцці нованароджанага з'яўляецца абрад святога хросту. З нагоды таго, праз колькі дзён пасля з'яўлення немаўля на свет варта яго здзяйсняць, няма строга устаноўленага правілы. Але з улікам духоўнай значнасці сакрамэнту, рэкамендуецца не адкладаць яго надоўга без сур'ёзных на тое прычын, і імкнуцца, каб сакрамэнт было здзейснена ў першы год жыцця дзіцяці.

Як у працэсе здзяйснення абраду, так і ў далейшай духоўнага жыцця новапахрышчаных важную ролю гуляюць прызначаныя яму хросныя бацькі, якія бяруць на сябе абавязак выхоўваць яго ў духу праваслаўя. Менавіта таму важнае значэнне набывае пытанне аб тым, як выбраць хросных для дзіцяці, каб у далейшым яны ў поўнай меры змаглі выканаць ускладзеную на іх місію.

Хто не можа быць у ліку хросных бацькоў?

Варта ўлічыць, што пры прызначэнні хросных бацькоў існуюць пэўныя абмежаванні. У гэтай ролі не могуць выступаць перш за ўсё самі бацькі дзіцяці і, акрамя таго, асобы, якія знаходзяцца ў сваяцтве. Таксама царкоўныя правілы забараняюць даручаць гэта людзям, якія складаюцца паміж сабой у шлюбе або якія прадугледжваюць ўступіць у яго праз нейкі час. Прычына тут цалкам відавочная. Хросныя бацькі - гэта людзі, якія знаходзяцца ў духоўным сваяцтве, і фізічная блізкасць паміж імі недапушчальная.

Працягваючы размову пра тое, як выбіраюць хросных для дзіцяці, неабходна падкрэсліць, што імі не могуць быць рознага роду іншаверцы, уключаючы нават хрысціян іншых канфесій (каталікоў, пратэстантаў, лютэран і т. Д.). І ўжо, вядома, не варта давяраць гэта людзям наогул няверуючым або заяўляюць аб сваёй веры, але неахрышчаных і ня наведваюць царкву.

Што тычыцца узроставых абмежаванняў, якія накладаюцца на магчымых кандыдатаў, то дзяўчынкі могуць быць хроснымі з трынаццаці гадоў, а хлопчыкі - з пятнаццаці. Лічыцца, што пры ўмове правільнага і належнага рэлігійнага выхавання ў гэтым узросце яны ўжо ў стане ўсвядоміць ускладзеную на іх адказнасць і з часам стаць духоўнымі настаўнікамі свайго хрэсніка.

І нарэшце, з ліку магчымых кандыдатаў павінны быць выключаны асобы, якія пакутуюць душэўнымі захворваннямі, так як яны не могуць несці адказнасць за свае дзеянні, і тыя, хто вядзе амаральны (з царкоўнай і агульначалавечай пункту гледжання) лад жыцця. Хроснымі бацькамі таксама не могуць быць законнікі і законніцы.

На кім жа спыніць свой выбар?

Аднак пытанне аб тым, як выбіраюць хросных для дзіцяці, не абмяжоўваецца толькі пералікам тых, хто не падыходзіць на гэтую ролю. Значна важней іншае. Варта ведаць, каго можна выбраць хроснымі для дзіцяці, і ў гэтым плане няма выразна акрэсленых межаў, а ёсць толькі рэкамендацыі, выходныя з жыццёвага вопыту папярэдніх пакаленняў праваслаўных хрысціянаў.

Перад тым як спыніць на кім-то свой выбар, варта перш за ўсё падумаць, ці будуць яны ўсё жыццё маліцца аб сваім хроснікам або хросніцы, бо менавіта ў гэтым заключаецца адна з іх галоўных абавязкаў. Гэта асабліва важна ў першыя гады пасля хрышчэння, так як дзіця яшчэ малы і сам не можа звяртацца ў малітвах да Стваральніку. Акрамя таго, прынята лічыць, што малітва тых, хто прымаў немаўля ад святой купелі, мае асаблівую жыватворную сілу і бывае пачутая.

Як выбраць хросных для дзіцяці? Правілы і парады

Хроснікам можа стаць любы сваяк дзіцяці, незалежна ад ступені сваяцтва, сябар яго бацькоў або проста той, каго яны ведаюць і паважаюць. Але пры гэтым неабходна ў першую чаргу кіравацца тым, ці будзе выбраннік добрым дарадцам і добрым духоўным выхавальнікам дзіцяці.

Каб паўней разабрацца ў тым, як выбіраюць хросных для дзіцяці, варта акрэсліць той круг абавязкаў, які ўскладаецца на кожнага з іх. Гэта дапаможа пазбегнуць у далейшым многіх засмучэнняў і расчараванняў, звязаных з паспешнасцю і непрадуманасць прынятага рашэння.

Згодна з існуючай традыцыі, хросныя бацькі павінны за дзень-два да здзяйснення сакрамэнту схадзіць у царкву і там паспавядацца і прычасціцца, каб зняць з сябе цяжар зямных грахоў, здольны перашкодзіць усталяванню духоўнага адзінства з хроснікам. Непасрэдна ў дзень хрышчэння яны накладваюць на сябе добраахвотны пост, які выключаў як прыём ежы, так і выкананне шлюбных абавязкаў.

Падчас здзяйснення сакрамэнту чытаюць «Сімвал веры», прычым, калі абрад зьдзяйсьняецца над дзяўчынкай, то чытае малітву хросная маці, а калі над хлопчыкам, то хросны бацька. У сувязі з гэтым важна старанна падрыхтавацца, вывучыць тэкст і загадзя даведацца ў святара, калі варта чытаць малітву і як.

Правільна выбраць хросных для дзіцяці незвычайна важна і ў дачыненні той дапамогі, якая ад іх чакаецца падчас здзяйснення самога абраду. І ў першую чаргу гэта ставіцца да крыжовай маці. Яна, акрамя ўсяго іншага, павінна паклапаціцца і пра падарунак дзіцяці, і пра розныя рэчы, неабходных для здзяйснення сакрамэнту, такіх як хрысцільная кашуля, ручнік і, зразумела, нацельны крыжык, які будзе на яго надзеты. Дарэчы, варта адзначыць, што падчас здзяйснення сакрамэнту яе прысутнасць неабходна, тады як хросны бацька можа ўдзельнічаць у ім толькі завочна.

Псіхалагічны аспект выбару крыжовай маці

Вельмі важна ўлічыць і тое, што пасля абмывання ў купелі дзіця прымае на рукі яго хросная маці, і тут неабходна паклапаціцца аб тым, каб гэта не з'явілася прычынай стрэсу для малога. Вельмі пажадана, каб кандыдатка на гэтую ролю і перш трымала яго на руках, і яму былі знаёмыя яе рысы. Тое ж можна сказаць і ў дачыненні да хроснага бацькі. Ва ўсім спектры пытанняў, звязаных з тым, як выбіраюць хросных для дзіцяці, гэты займае адно з галоўных месцаў.

Адказнасць за наступную духоўнае жыццё дзіцяці

Паводле царкоўнага вучэння, сувязь дзіцяці з тымі, хто прымаў яго ад святой купелі, лічыцца нават больш блізкай, чым з сапраўднымі бацькамі, падарыў яму жыццё. Ім трэба будзе трымаць за яго адказ на Страшным судзе, і таму іх абавязкам з'яўляецца няўхільная клопат аб духоўным узрастанні свайго хрэсніка.

Гэты бок іх абавязкаў перад ім і перад царквой ўключае ў сябе не толькі гутаркі на рэлігійныя тэмы, здольныя пашырыць пазнання хрэсніка ў галіне праваслаўя, але таксама далучэнне дзіцяці да наведвання царквы і ўдзелу ў набажэнствах. Прычым для таго каб дамагчыся найлепшага выніку, хросныя бацькі павінны няўхільна павышаць уласную духоўнасць і з'яўляцца для дзіцяці жывым і пераканаўчым прыкладам.

Падмена веры обрядоверием

Вельмі сумна, што сёння праўдзівая хрысціянская вера часцяком падмяняецца так званым обрядоверием. Пакідаючы ў баку асновы вучэнні Езуса Хрыста, які прапаведаваў гуманізм, ахвярнасць у імя блізкага і пакаянне як абавязковая ўмова здабыткі Божага Валадарства, людзі спадзяюцца атрымаць імгненныя зямныя даброты шляхам выканання тых ці іншых абрадавых дзеянняў.

Калі старажытным язычнікам падобная наіўнасць была даравальная па іх няведаньня, дык цяпер, калі Гасподзь дараваў нам святое Евангелле, застаецца толькі шкадаваць аб тых, хто на пытанне аб тым, навошта яны хрысцяць дзіцяці, не задумваючыся, адказваюць: «Каб не хварэў». І гэта ўсё! Ні слова пра тое, што яны жадаюць яго яднання ў Духу Божым з Творцам Сусвету і магчымасці атрымання ў спадчыну ім Жыцця Вечнага.

Як выбраць хросных для дзіцяці, калі бацькі, што ня вераць?

Акрамя таго, у апошнія гады хрысціць дзяцей стала модным, і да святой купелі іх часта нясуць няверуючыя бацькі, робячы гэта толькі для таго, каб не адстаць ад іншых. Нягледзячы на гэта, царква вітае хрышчэнне нованароджанага, незалежна ад тых прычын, якія кіравалі яго бацькамі, хоць і жадае ім больш адказна падыходзіць да святога сакрамэнту, які з'яўляецца духоўным нараджэннем іх маленькага чалавека.

Менавіта таму пытанне аб тым, як выбраць хросных бацькоў для дзіцяці, набывае асаблівае значэнне, бо менавіта яны сваёй рэлігійнасьцю могуць папоўніць тое, што не здольныя даць сапраўдныя бацька і маці. У яго рашэнні не можа быць якіх-небудзь агульных саветаў, паколькі ў кожным выпадку яно індывідуальна і залежыць ад таго акружэння блізкіх і сяброў, у якім жывуць маладыя бацькі. Менавіта сярод гэтых людзей варта шукаць тых, хто сваёй верай здольны дапамагчы дзіцяці стаць на шлях духоўнага ўзрастання.

Пытанне, спароджанае забабонамі

Часам даводзіцца чуць даволі дзіўны пытанне аб тым, як выбраць хросных для дзіцяці ў высакосны год і наогул, ці можна здзяйсняць гэты сакрамэнт у годзе, якія маюць у сваім каляндары 29 лютага? Дзіўным гэтае пытанне з'яўляецца перш за ўсё таму, што, па словах саміх святароў, у праваслаўнай царкве няма такога паняцця, як высакосны год, а такім чынам, і няма якіх-небудзь абмежаванняў, звязаных з ім, няхай гэта будзе вяселля, хрэсьбіны ці іншыя сакрамэнты. Якое існуе жа ў народзе павер'е, што ён прыносіць няшчасці, з'яўляецца плёнам забабоны і пустых здагадак. Вернікі ж людзі павінны мець на сабе толькі страх Божы ды даручэнне сябе Яго міласць, а не боязь нейкіх прыме.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.