Мастацтва і забавыЛітаратура

"Мёртвыя душы": сэнс назвы. Паэма Мікалая Васільевіча Гогаля

У траўні 1842 года выходзіць у друк першы том гогалеўскіх "Мёртвых душ». Твор было задумана аўтарам яшчэ падчас яго працы над «Рэвізор». У «Мёртвых душах» Гогаль звяртаецца да асноўнай тэме сваёй творчасці: пануючым класам рускага грамадства. Сам пісьменнік казаў: «велізарная і вялікае маё тварэнне, і не хутка канец яго». Сапраўды, «Мёртвыя душы» - выбітнае з'ява ў гісторыі беларускай і сусветнай сатыры.

"Мёртвыя душы" - сатыра на прыгон

«Мёртвыя душы» - твор крытычнага рэалізму. У гэтым Гогаль з'яўляецца прадаўжальнікам пушкінскай прозы. Ён сам пра гэта кажа на старонках паэмы ў лірычным адступленні аб двух тыпах пісьменнікаў (VII кіраўнік). Тут адкрываецца асаблівасць гогалеўскага рэалізму: здольнасць агаліць і паказаць буйным планам ўсе заганы чалавечай натуры, якія не заўсёды кідаюцца ў вочы. У «Мёртвых душах» адбіліся асноўныя прынцыпы рэалізму:

  1. Гістарызм. Твор напісана аб сучасным пісьменніку часу - рубеж 20-30 гадоў XIX стагоддзя - тады прыгон адчувала сур'ёзны крызіс.
  2. Тыповасць характараў і абставін. Памешчыкі і чынавенства намаляваныя сатырычна з ярка выяўленай крытычнай скіраванасцю, паказаны асноўныя сацыяльныя тыпы. Асаблівая ўвага Гогаль надае дэталі.
  3. Сатырычная тыпізацыя. Яна дасягаецца аўтарскай характарыстыкай персанажаў, камічнымі сітуацыямі, зваротам да мінулага герояў, гіпербалізацыя, выкарыстаннем у прамовы параўнальных зваротаў і прыказак.

Сэнс назвы: літаральны і метафарычны

Гогаль задумваў напісаць твор з трох тамоў. За аснову ён узяў «Боскую камедыю» Дантэ Аліг'еры. Сапраўды гэтак жа «Мёртвыя душы» павінны былі складацца з трох частак. Нават назва паэмы адсылае чытача да хрысціянскіх пачаткам.

Чаму «Мёртвыя душы»? Сама назва - аксюмарон, супастаўленне несупаставімыя. Душа - гэта субстанцыя, якая ўласцівая жывому, але ніяк не мёртвага. Выкарыстоўваючы гэты прыём, Гогаль дае надзею, што не ўсё страчана, што станоўчае пачатак у скалечаных душах памешчыкаў і чыноўнікаў можа адрадзіцца. Пра гэта і павінен быў быць другі том.

Сэнс назвы паэмы «Мёртвыя душы» ляжыць у некалькіх плоскасцях. На самай паверхні - літаральны сэнс, бо менавіта мёртвымі душамі называлі памерлых сялян у бюракратычных дакументах. Уласна, у гэтым сутнасць махінацыі Чычыкава: скупіць мёртвых прыгонных і ўзяць пад іх заклад грошы. У абставінах продажу сялян і паказаны асноўныя героі. «Мёртвыя душы» - гэта самі памешчыкі і чыноўнікі, з якімі сутыкаецца Чычыкаў, бо ў іх не засталося нічога чалавечага, жывога. Імі кіруе прага нажывы (чыноўнікі), розумам бедны (Скрыначка), жорсткасць (ноздры) і грубасць (Собакевич).

Глыбінны сэнс назвы

Усе новыя аспекты адкрываюцца па меры чытання паэмы «Мёртвыя душы». Сэнс назвы, таящийся ў глыбінях творы, прымушае задумацца над тым, што любы чалавек, просты абывацель, можа з часам ператварыцца ў Манілава або Ноздрева. Дастаткова ў яго сэрца пасяліцца адной невялікай страсці. І ён не заўважыць, як взрастет там загана. З гэтай мэтай у XI чале Гогаль заклікае чытача паглядзець углыб душы і праверыць: «А ці няма і ўва мне які-небудзь часткі Чычыкава?»

Гогаль заклаў у паэму «Мёртвыя душы» сэнс назвы шматпланавы, адкрываны чытачу не адразу, а ў працэсе асэнсавання твора.

Жанравая своеасаблівасць

Пры аналізе «Мёртвых душ» узнікае яшчэ адно пытанне: "Чаму Гогаль пазіцыянуе твор як паэму?" Сапраўды, жанравае своеасаблівасць тварэння унікальна. У працэсе працы над творам Гогаль у лістах дзяліўся з сябрамі сваімі творчымі знаходкамі, называючы «Мёртвыя душы» і паэмай, і раманам.

На тытульным лісце першага выдання было напісана: «Прыгоды Чычыкава, або Мёртвыя душы» (на першай частцы настаяла цэнзура) - і далей буйна быў выдзелены падзагаловак «Паэма». Сам пісьменнік настойваў, каб менавіта так афармлялі «Мёртвыя душы». Сэнс назвы твора паэмай зводзіцца да таго, што Гогаль планаваў працягнуць працу, і ў другім і трэцім тамах паказаць адраджэнне заганных герояў. І тады «Мёртвыя душы» з сатыры ператворацца ў паэму.

Гэтым не вычэрпваюцца жанравыя асаблівасці твора «Мёртвыя душы». Сэнс назвы яго паэмай тлумачыцца самім Мікалаем Васільевічам ў дапаможніку па славеснасці. Там ён называе паэмай жанр, прамежкавы паміж эпапеяй і раманам. У цэнтры такога жанру павінен стаяць герой - звычайны чалавек, праз прыгоды якога паказваюцца норавы сучаснай яму эпохі. У прыклад Гогаль прыводзіць «Дон Кіхота» Сервантэса.

Акрамя таго, у «Мёртвых душах» ёсць яшчэ адзін аспект, дзякуючы якому твор лічыцца паэмай - гэта шматлікія лірычныя адступленні, характэрныя для дадзенага апяваў жанру.

Акрамя пералічаных якасцяў, «Мёртвыя душы» цесна мяжуюць з Шальмоўскі і нават сацыяльным раманам. Але адносіць твор да дадзенага жанру не варта з прычыны адсутнасці любоўнай інтрыгі.

Героі і антыгероі ў паэме

У першым томе «Мёртвых душ» ( «Пекла» па Дантэ) Гогаль задумаў паказаць зло - заганы чынавенства і памешчыцкіх клас. Рэалізавана гэта было праз сістэму вобразаў. Героі-мёртвыя душы - тыя чыноўнікі і памешчыкі, якіх сустракае Чычыкаў, выконваючы сваю мудрагелістую махінацыях.

Вобразы памешчыкаў прадстаўлены па меры ўзрастання духоўнага заняпаду і маральнай нізасці. Пры апісанні кожнага з іх Гогаль акцэнтуе ўвагу на тым, што гэта не прыватны выпадак, а тып людзей: «Манілаў належыць да людзей так сабе»; Скрыначка - «Адна з тых матушек»; «Такіх людзей, як ноздры, даводзілася кожнаму сустракаць нямала». Падобных маральна оскудевших людзей нараджае сацыяльнае асяроддзе. У паэме вынесены прысуд як памешчыкам, так і ўсёй прыгонніцкай сістэме ў цэлым.

Яшчэ адзін адмоўны вобраз паэмы «Мёртвыя душы» - чынавенства. У горадзе пануе разруха і бардак. Бюракратычны апарат - тое месца, дзе можна выгадна зарабіць. Працэс атрымання хабараў пастаўлены на паток. Успомнім эпізод, калі Чычыкаў дае хабар Івану Антонавічу. Дзеянні чыноўніка даведзены да аўтаматызму: убачыць купюру - накрыць паперкай - зрабіць выгляд, што ўсё ў парадку.

Адмоўныя героі фармуюць сэнс назвы паэмы - «Мёртвыя душы». Аднак, на думку Гогаля, не ўсё так дрэнна: дваім героям ён дае шанец выправіцца. Працэс уваскрашэння з мёртвых звязаны з катэгорыяй руху. Двое персанажаў паэмы паказаны ў працэсе развіцця: дадзена біяграфія Чычыкава і Плюшкіна. Гэтым Гогаль намякае, што яны здольныя змяніцца ў далейшым.

Несумненна, станоўчы герой у паэме - гэта аўтар, які расчыняецца праз лірычныя адступленні. Ён разумее і любіць Расію, бачыць велізарны патэнцыял у рускім народзе. Акрамя таго, Гогаль падкрэслівае станоўчыя якасці рускага народа: сакавіты мова, працавітасць, сумленнасць, самабытнасць, вынаходлівасць. Менавіта гэта дазволіць змяніцца Русі і стаць казачнай птушкай-тройкай.

Аб другім томе "Мёртвых душ"

У стане глыбокага творчага крызісу на працягу дзесяці гадоў піша Гогаль другі том «Мёртвых душ». У перапісцы ён часта скардзіцца сябрам, што справа ідзе вельмі туга і не асоба яго задавальняе.

Гогаль звяртаецца да гарманічнага, станоўчага вобразу памешчыка Костанжогло: разважлівасць, адказнага, які выкарыстоўвае навуковыя веды ў прыладзе сядзібы. Пад яго ўздзеяннем Чычыкаў пераглядае сваё стаўленне да рэчаіснасці і змяняецца ў лепшы бок.

Убачыўшы ў паэме «жыццёвую няпраўду», Гогаль спаліў другі том «Мёртвых душ».

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.